Μπορώ να κάνω απονεύρωση σε όλα τα δόντια

Κατηγορία: Άρθρα Γράφτηκε από τον/την Smile Clinic / May 25, 2020

Η απονεύρωση είναι εφικτή σε όλα τα δόντια ενός ασθενούς .

Αδύνατη καθίσταται μόνο σε περίπτωση όπου το δόντι έχει τερηδονιστεί εκτεταμένα οπότε δε γίνεται να αποκατασταθεί μετά την ενδοδοντική θεραπεία και σε περίπτωση που έχει ενασβεστιωθεί. Σε ένα ενασβεστιωμένο δόντι είναι αδύνατη η προσπέλαση της ρίζας καθώς έχουν κλείσει οι ριζικοί σωλήνες.

Thank for sharing!

Ο συντάκτης