Τι είναι ο υπογναθισμός ή οπισθογναθισμός της κάτω γνάθου; Διορθώνεται;

Κατηγορία: Άρθρα Γράφτηκε από τον/την Smile Clinic / June 4, 2020

Ο υπογναθισμός ή οπισθογναθισμός της κάτω γνάθου, περιγράφει την σκελετική εκείνη ανωμαλία, κατά την οποία η ανάπτυξη της κάτω γνάθου είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα να είναι μικρότερη από την επάνω.

Εξωτερικά αυτό φαίνεται στο προφίλ του ασθενούς, όπου δεν υπάρχει η κατακόρυφη φυσιολογική κατανομή του άνω και του κάτω χείλους, με το πιγούνι να εντοπίζεται τραβηγμένο προ τα πίσω. Οδοντικά, το πιο χαρακτηριστικό σημείο είναι η απόσταση μεταξύ των μπροστινών επάνω και κάτω δοντιών, με τα επάνω να φαίνονται σαν να "πετάνε" προς τα εμπρός ή να έχουν γυρίσει προς τα πίσω για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τα κάτω. Το σκελετικό αυτό πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί αποτελεσματικά σε μικρές ηλικίες μέχρι 11-12 ετών με ειδικές ορθοδοντικές συσκευές.  Σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορούμε να βελτιώσουμε τη σχεση των δύο γνάθων ορθοδοντικά αλλά όχι να την αποκαταστήσουμε πλήρως, εκτός βέβαια εάν επιλέξουμε τη χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό σε ηλικίες από 6-7 ετών να γίνεται πάντα μια επίσκεψη ελέγχου στον ορθοδοντικό.

Thank for sharing!

Ο συντάκτης