Έχω ακούσει ότι "αν τα εμφυτεύματα πιάσουν καλά και σφίξουν στο οστό την ώρα που τα βάζουμε" μπορούμε να βάλουμε τα δόντια σε μία μέρα ή σε μία ώρα!! Είναι αλήθεια αυτό;

Κατηγορία: Άρθρα Γράφτηκε από τον/την Smile Clinic / May 31, 2020

Συνήθως τα εμφυτεύματα απαιτούν μια περίοδο

3 μηνών τουλάχιστον για να μπορέσει να συμβεί η λεγόμενη οστεοενσωμάτωσή τους, δηλαδή να «αγκυλωθούν» στο οστό της γνάθου. Βέβαια, υπάρχουν και εξαιρέσεις, ειδικά όταν πρόκειται για την αισθητική περιοχή του στόματος (μπροστινά δόντια). Σε μία τέτοια περίπτωση, και μόνο όταν οι ανατομικές συνθήκες είναι ιδανικές (επαρκές οστό σε ύψος και εύρος, καλή ποιότητα οστού), μπορεί να γίνει άμεσα η φόρτιση του εμφυτεύμστος, την ημέρα της τοποθέτησής του. Αυτό βέβαια είναι μια κίνηση που αυξάνει το ρίσκο για το εμφύτευμα και απαιτεί την υπέρμετρη προσοχή από μέρους του ασθενούς, για την περίοδο των 3 – 4 μηνών.

Ετικέτες:

εμφυτεύματα
Thank for sharing!

Ο συντάκτης