Μέσα σε πόσο καιρό μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα οδοντικά εμφυτεύματα στη μάσηση; Πότε τοποθετείται η μόνιμη προσθετική εργασία;

Κατηγορία: Άρθρα Γράφτηκε από τον/την Smile Clinic / May 25, 2020

Tα εμφυτεύματα, απαιτούν ένα διάστημα τουλάχιστον

3 μηνών για να «αγκυλωθούν» στο οστό της γνάθου, δηλαδή να ενσωματωθούν σε αυτό. Αυτή η απαραίτητη διαδικασία ονομάζεται «οστεοενσωμάτωση» και μπορεί να διαρκέσει από 3 – 6 μήνες ανάλογα με τις συνθήκες τοποθέτησης του εμφυτεύματος. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες τα δόντια επάνω στα εμφυτεύματα τοποθετούνται άμεσα, την ημέρα της επέμβασης, αλλά κάτι τέτοιο απαιτεί ιδανικές συνθήκες (κατάλληλο οστό, μεγάλη σταθερότητα του εμφυτεύματος, αισθητική περιοχή).

Ετικέτες:

εμφυτεύματα
Thank for sharing!

Ο συντάκτης