Γιατί να σφραγίσω/απονευρώσω ένα παιδικό δόντι, αφού θα πέσει;

Κατηγορία: Άρθρα Γράφτηκε από τον/την Smile Clinic / June 7, 2020

Τα παιδικά δόντια, όπως και τα μόνιμα, επιτελούν πολλούς σκοπούς και είναι χρήσιμα για όσο υπάρχουν στο στόμα, μέχρι να έρθει η φυσιολογική απόπτωσή τους και η ανατολή των μονίμων.

Συνεπώς, εάν ένα παιδικό δόντι χαλάσει σε πρώιμη φάση και αργεί η ανατολή του επόμενου, θα πρέπει να διατηρείται στο στόμα. Αυτό θα γίνει είτε με σφράγισμα είτε, εάν έχει επέλθει νέκρωση, απονεύρωση στο παιδικό δόντι και διατήρησή του στο φραγμό. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή επιλέξουμε να μη σφραγίσουμε/απονευρώσουμε ένα παιδικό δόντι, κινδυνεύουμε να προχωρήσει σε πιο επώδυνες καταστάσεις (π.χ. απόστημα) και να δημιουργηθούν αρνητικά προηγούμενα συναισθήματα στο μικρό ασθενή ή ακόμη και εάν επιλέξουμε την άμεση πρώιμη εξαγωγή του, θα πρέπει να προβλέψουμε για τη διατήρηση του χώρου που προηγουμένως καταλάμβανε, ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά ορθοδοντικά προβλήματα.

Thank for sharing!

Ο συντάκτης