Γιατί πρέπει να επαναλάβω τις καταγραφές από την στιγμή που ολοκληρώθηκε η περιοδοντική θεραπεία

Κατηγορία: Άρθρα Γράφτηκε από τον/την Smile Clinic / June 4, 2020

Οι καταγραφές είναι το διαγνωστικό ραντεβού που προηγείται της περιοδοντικής θεραπείας στο οποίο γίνεται η εκτίμηση του περιοδοντικού κινδύνου και προγραμματίζεται η θεραπεία που απαιτείται.

Μετά το πέρας της θεραπείας είναι απαραίτητη η επανάληψη των καταγραφών σε διάστημα 2 μηνών περίπου στο οποίο θα έχει επέλθει η όποια βελτίωση είναι δυνατόν να επέλθει. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τον γιατρό, καταλαβαίνει ο ασθενής αν χρειάζεται να διορθώσει κάτι στις συνήθειες στοματικής υγιεινής κι επαναλαμβάνεται η θεραπεία σε ένα ή περισσότερα δόντια στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Thank for sharing!

Ο συντάκτης