Γιατί να βγάλετε ψηφιακή πανοραμική και όχι το κλασσικό φιλμ (διαφάνεια);

Κατηγορία: Άρθρα Γράφτηκε από τον/την Smile Clinic / June 26, 2019

Με την ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία, μπορούμε να «παίξουμε» με τα χαρακτηριστικά των λήψεων (contrast, φωτεινότητα, οξύτητα κλπ), έτσι ώστε να γίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη διάγνωση, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.

Επίσης, προτιμάται η ψηφιακή απεικόνιση, επειδή είναι πιο πρακτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιθανή συνεργασία με συναδέρφους, σε περιπτώσεις που χρειάζεται περισσότερο διερεύνηση κάποιων καταστάσεων.

Thank for sharing!

Ο συντάκτης